Bygglicens Ejecución Final del Proyecto

Fastigheter till salu på Mallorca Dokumentation; Ejecución Final del Proyecto, Kontakta oss eller läs vår blogg Mallorca Property Guru. Fastighetsförsäljning Mallorca När byggnadslicensen har beviljats Proyecto Básico eller under den period som väntar på att den ska beviljas, fortsätter arkitekten att utveckla projektet i samarbete med en aparejador (kvantitetsmätare/byggnadsingenjör) betecknas normalt som Ejecución Final del Proyecto. Byggare ombeds att lämna offert för konstruktionen, med hjälp av planmaterial och apparater som tillhandahålls dem av arkitekten och aparejador. När konstruktionen börjar ökar aparejadorens roll att kontrollera utförandet av arbetet för att säkerställa att det görs enligt arkitektens projekt. Den lokala planeringsmyndigheten kommer att kräva bevis på att konstruktionen och alla dess funktioner har utförts korrekt innan de ger den slutliga certifieringen för konstruktionen.

Under denna fas är det inte möjligt att ändra placeringen av den föreslagna konstruktionen på tomten eller den yta som byggnaden upptar. Det är möjligt att ändra delar av inredningsfördelningen i samråd med den lokala planeringsmyndigheten.

Om du köper en tomt med bygglicens Proyecto Básico och vill ändra delar av designen innan du köper är det dags att diskutera förändringarna med arkitekten och säljaren.

2 Fastigheter
Sort by:

Compare listings

Compare