Arkitekt

Bygger ett hus på Mallorca

Nybyggnadsansökan Mallorca För att ansöka om bygglov på landsbygds- och tätortsmark gäller vissa delar av processen även en ansökan om en större reformering av en befintlig byggnad på både landsbygds- och tätortsmark. Tomten Processen börjar med att hitta en tomt som lämpar sig för den konstruktion du vill bygga. Varje tomt har ett tillhörande reglemente som avgör vad du får...

stock birken bYUuYNHsI0c unsplash

Köper byggbar mark på Mallorca stads- och landsbygdstomter.

Processen för att bygga ett nytt hus Mallorca en kort guide, fastigheter köpta utanför plan och från konstruktörer följer också samma process. Stadsbyggnadstomter Mallorca; Stadsmark på Mallorca inom gränserna för byar eller urbaniseringar tillåter i allmänhet att 40 % av tomtens yta används för byggande. Typer av konstruktion enfamiljshus lägenheter eller kommersiella styrs av hur tomten...

Compare listings

Compare