Fastighetsbrev (Escritura)

Fastigheter Mallorca Fastighetsegenskaper Fastighetshandlingar: Escritura Fastighetshandlingen är ett dokument som är bestyrkt och undertecknat av en notarie som representerar äganderätten till fastigheter och måste registreras i fastighetsregistret på den plats där fastigheten är belägen.

48 Fastigheter
Sort by:

Compare listings

Compare