Finca

Finca till salu på Mallorca, termen finca hänvisar till en bit landsbygd eller jordbruksmark med ett hus eller jordbruksbyggnader. I våra fastighetsannonser hittar du båda, alla med storleken på valfri byggnad under byggåret och storleken på marken. Byggnadens storlek, dess ålder och markens yta är mycket viktiga. Tillstånd att bygga eller renovera byggnader på landsbygden regleras av byggnadens ålder och storlek samt storleken på marken den är belägen på.

Minsta markyta är 14 200m2 för att få bygg- eller renoveringstillstånd med några få undantag om byggnaden på tomten är äldre än 1956 och fortfarande har tak. Om ägaren kan visa upp ett bygglov som fått sitt slutbevis före dessa regler.

Om du vill köpa ett lanthus på Mallorca kan du även se våra listor över lanthus. Vill du bygga så har vi listor över byggtomter och nybyggnation.

Om du vill ha mer information om försäljning av fastigheter på Mallorca eller om du har tvivel om stadsplaneringsregler. Kontakta oss

31 Fastigheter
Sort by:

Compare listings

Compare