Fastigheter Mallorca Fastighetsegenskaper: Generator, Mallorca Fastighetsförsäljning Kontakta oss Mallorca Property Guru

Fastigheter på landsbygden kan ha en generator, en bensinelektrisk generator, normalt som en kompletterande energikälla för solpaneler för att ladda batterierna som förser fastigheten med ström.

Om du har eller vill köpa en lantlig fastighet på Mallorca kan vi ge kontaktuppgifterna för en bedömning av kostnaderna för att ansluta el, vatten och avfallshantering till fastigheten.

1 Fastighet
Sort by:

Compare listings

Compare