Certificado de Habitabilidad -Cedula

Fastighet till salu på Mallorca, intyg om boende, Cedula Certificado de Habitabilidad gäller från utfärdandedatumet certifikatet är i kraft i tio år det anger att fastigheten är erkänd som bostadsyta, anger antalet personer som får bo i utrymmet.

Landsbygdsfastigheter utan certifikat kan nekas anslutning till elförsörjningen, men en bygdegård som har certifikat påverkar inte dess laglighet en bygdegård med certifikatet kan fortfarande vara helt eller delvis olaglig.

Även känd som en Cedula. Äldre hus som aldrig har haft en Cedula som är vanlig i byar. Formeln är att ansöka i efterhand för en “Cedula Carrencia” × Detta kräver normalt att en arkitekt presenterar dokumentation till det aktuella stadshuset och kan ta lite tid.

Många äldre ägare som säljer fastigheter på Mallorca, som kan ha ägts av samma familj eller många år saknar cedula när fastigheten bjuds ut till försäljning, en köpare kan behöva vänta på den certifiering som krävs för en försäljning.

30 Fastigheter
Sort by:

Compare listings

Compare