Immobles per reformar en venda a Mallorca

kamil pietrzak 6vmm0zdm5XQ unsplash

Immobles per reformar en venda a Mallorca. Tenim propietats per reformar a la majoria de zones de Mallorca.

Tot tipus de propietats; finques, aparellades, xalets, viles, apartaments.

Algunes parts dels immobles del poble poden no ser legals abans de comprar el propietari ha de presentar un certificat de l’ajuntament que no hi ha multes ni taxes que s’hagin de Certificado de no existir infracciones urbanísticas.

Si hi ha multes o honoraris, el seu advocat i arquitecte han de discutir amb l’amo de la propietat, la restauració de la legalitat de la propietat i el pagament de qualsevol sanció abans de comprar.

Les cases de poble i adossades es poden renovar amb una llicència de l’ajuntament de la vila en el qual es troba la propietat.

Hi ha diferents formes de llicències en funció de l’obra a realitzar.

Obres d’emergència per exemple, la reparació d’una coberta, façana o parts de l’estructura d’un edifici, en particular si afecta als veïns d’un edifici, de vegades s’executen informant a l’ajuntament de l’obra a realitzar amb un formulari conegut com a Comunicación Previa, una Comunicació Previa no subjecta a sol·licitud de llicència segons la normativa vigent.

Obra menor, la llicència d’obres sol·licitada si no es veu afectada l’estructura de l’edifici, la substitució de cuines, banys, revisió de fontaneria, instal·lacions elèctriques, paviments d’elements decoratius, rajoles, fusteria interior. Obra menor, les llicències d’obra menor les sol·licita el constructor amb el qual el propietari de l’immoble ha pactat un contracte per a l’obra.

Obra major, llicència d’obres sol·licitada si es veu afectada l’estructura de l’edifici, això inclou la retirada de parts de l’estructura, la incorporació a l’estructura de l’edifici. Canviar la ubicació de les cuines, banys, el canvi d’ús d’una zona de l’edifici descrita com a magatzem per exemple a un espai habitable. La complexitat de la llicència sol·licitada dependrà de si es veu afectat tot l’edifici un projecte d’obra important, o només parts estructurals de l’edifici. Normalment les llicències d’obra major les sol·liciten un arquitecte o arquitecte tècnic que sovint treballa amb el constructor que el propietari ha contractat per fer l’obra. Ja que les taxes de llicència que cobra l’ajuntament es calculen en part en funció de la complexitat i el cost de l’obra a realitzar.

En finalitzar l’obra, l’arquitecte o arquitecte tècnic comunicarà a l’ajuntament que l’obra ha finalitzat i concertarà una reunió amb un representant de l’ajuntament. Si s’ha realitzat tota l’obra tal com es descriu a la sol·licitud de llicència d’Obra major, l’ajuntament emetrà el Certificado fin de obra.

Els xalets i xalets en parcel·les urbanes, i en les urbanitzacions de zones rurals també necessiten el mateix procés de compra que una casa de poble o casa de poble. Establir la legalitat de l’immoble amb Certificado de no existir infracciones urbanísticas, sense el qual l’ajuntament pot denegar qualsevol sol·licitud de llicència de reforma.

Qualsevol finca rústica de menys de 14.200 m2 amb més de 142 m2 d’edificació si es construeix després de l’any 1987 amb independència de si té o no cèdula, no pot estar sota la present normativa legal d’una forma o altra. No s’admetrà cap reforma de l’immoble d’acord amb la normativa urbanística del Consell de Mallorca llevat que s’acrediti la documentació que acrediti que qualsevol construcció o modificació de l’immoble s’ha fet amb llicència oficial i al final de l’obra l’ajuntament ha expedit certificado final de obra.

Per reformar una propietat en terreny rústic amb casa de 300m2 es requerirà una parcel·la de 30.000m2 més per adjudicar-se la propietat és legal i es pot reformar o modificar. És possible reformar propietats en parcel·les més petites, però s’han d’haver construït i registrat com a espai habitable abans de 1956 i cal una prova detallada que acrediti que la propietat té la condició legal per reformar.

La normativa urbanística s’aplica amb molta contundència, sempre és millor investigar la legalitat de qualsevol immoble i treballar amb un arquitecte o arquitecte tècnic per atorgar la seva inversió per reformar un immoble s’aplica correctament, l’obra s’ha fet correctament i si és necessari un Certificado fin de obra rebuda en acabar l’obra.

Si teniu preguntes, poseu-vos en contacte amb nosaltres. O Consulta les propietats que tenim per reformar.

Uneix-te a la discussió

Compare listings

Compare